top of page

Puppytraining

gelukkig Puppy

De puppy lessen worden gegeven in kleine groepjes van drie of vier pups. Hierdoor wordt uw puppy niet overweldigd door heel veel andere hondjes om hem heen maar leert hij wel omgaan met de aanwezigheid van andere pups. In de lessen wordt gestart met het aanleren van een aantal basisoefeningen. Er zal echter ook veel aandacht zijn voor een stukje socialisatie, het leren lezen van uw puppy en het omgaan met situaties in het dagelijks leven van uw pup. U legt tijdens deze trainingen een goede basis voor de toekomst van uw pup. Alle oefeningen worden uiteraard op een positieve en hond vriendelijke manier aangeleerd zonder dwang of stress voor de pup. Samenwerking met en begrip voor uw hond zijn heel belangrijk om een goede band op te bouwen waar u en uw pup de rest van zijn leven plezier aan zullen beleven. 

Wat kunt u onder anderen verwachten tijdens de puppytraining? 

* Aanleren van de basisoefeningen zoals zit, af, hier en plaats

* Eén of twee socialisatie lessen, we gaan dan bijvoorbeeld naar de kinderboerderij of het winkelcentrum

* Dierenartstraining waarbij u leert hoe u de pup vertrouwt kan maken met bepaalde handelingen

* Coördinatie en balans waarbij de pup zijn lijf leert kennen en zelfvertrouwen kan opbouwen

* Mogelijkheid tot het stellen van vragen zodat we van elkaar kunnen leren

bottom of page